Prof. Dr. Güner Sönmez Kitapları

» Spinal Mrg, Habitat Yayıncılık, 2017

» Tüm Vücut MR Görüntüleme, Habitat Yayıncılık, 2015

» Santral Sinir Sistemi Hastalıklarının Tanısında MRG, Habitat Yayıncılık, 2013

» Kemik Yaşı Atlası, Habitat Yayıncılık, 2013

» Abdomen ve Pelvis MR Görüntülemesi, Habitat Yayıncılık, 2012

» İntrakranial Tümörler, 2006,

» Korpus Kallozumun Radyolojik Değerlendirilmesi, 2006