Hakkında

Özel ilgi alanları

» Baş - Boyun Radyolojisi

» Abdomen Radyolojisi

» Genitoüriner Radyoloji

» RF-Mikrodalga RF işlemleri (Tiroid nodülü, miyom, abdomen kitleleri..vs)

» Görüntüleme eşliğinde biopsi işlemleri