Kitaplar

Prof. Dr. Güner Sönmez


Kas İskelet Sistemi MRG, Habitat Yayıncılık, 2017

Ekstremite MRG, Habitat Yayıncılık, 2017 

Spinal MRG, Habitat Yayıncılık, 2017

Tüm Vücut MR Görüntüleme, Habitat Yayıncılık, 2015

Santral Sinir Sistemi Hastalıklarının Tanısında MRG, Habitat Yayıncılık, 2013

Kemik Yaşı Atlası, Habitat Yayıncılık, 2013

Abdomen ve Pelvis MR Görüntülemesi, Habitat Yayıncılık, 2012

İntrakranial Tümörler, 2006,

Korpus Kallozumun Radyolojik Değerlendirilmesi, 2006