Meme Biyopsisi ve Meme Ultrasonu

Ultrasonda ya da mamografide saptanan şüpheli meme lezyonlarına biyopsi yapılır. Ultrasonografi; mamografi tetkiki sonrası tanısı net konulamayan kitleleri değerlendirmek için önemli bir enstrümandır. Aynı zamanda biyopsi gibi girişimsel işlemlerde görerek işlem yapma imkanı tanır. Meme biyopsisi  kalın iğne veya ince iğne biyopsisi şeklinde yapılır. İnce iğne biyopsisi daha çok kistik yani çi sıvı dolu meme kitlelerinde tercih ettiğimiz yöntemdir. Kalın iğne biyopsisine tru cut biyopsi işlemi adı da verilir. Meme biyopsilerinde en sık kullandığımız yöntem  ultrason eşliğinde kalın iğne biyopsisidir. Bu işlem genel anestezi, ön hazırlık, hastanede yatış gibi prosedürler gerektirmez. Lokal anesteziyle yapılan, neredeyse ağrısız bir biyopsi yöntemidir.  Hastanın biyopsi yapılacak bölgesi  ince bir enjektör iğnesiyle uyuşturulur.  Sonra aynı yerden kalın iğne ile girilerek, kitlenin farklı yerlerinden parça alınır. Tüm bunlar ultrasonda görerek yapıldığı için, hastanın sağlam dokularına herhangi bir zarar verilmez. İşlem ortalama 5-10 dakika kadar sürer.