Tiroid Nodülleri ve Tiroid Biyopsisi

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB); ultrason eşliğinde yapılan ağrısız bir işlemdir. Radyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Ultrasonografide saptanan tiroid nodülleri; görünüm özelliklerine göre değerlendirilerek kötü huylu (malign) olma riski belirlenir. Tiroit nodülü kanser riski taşıyorsa biyopsi gerekliliği ortaya çıkar. Biyopsi işlemi: lokal anestezi altında, enjektör iğnesinden daha ince bir iğneyle yapılır. Bu işlemin körlemesine değil de ultrason rehberliğinde yapılması, doğru yerden parça alınması açısından çok önemlidir. Tiroid biyopsisi yaklaşık 5 dakika sürer ve işlem sonrası hasta normal yaşantısına devam eder. Biyopsinin, normal tiroid dokusuna herhangi bir zararı olmadığı gibi, komplikasyon riski de yoktur.