Uzmanlık Alanları


 Baş - Boyun Radyolojisi

Abdomen Radyolojisi

Genitoüriner Radyoloji

RF-Mikrodalga RF işlemleri (Tiroid nodülü, miyom, abdomen kitleleri..vs)

Görüntüleme eşliğinde biopsi işlemleri