Ultrason ve Renkli Doppler

 

Ultrasonografi

Ultrasonografi;  radyolojinin sık kullanılan, modern görüntüleme metodlarından biridir. Ses dalgalarından yararlanarak görüntü oluşturma prensibiyle çalışır. Doğada yarasaların yön tayin etmek için veya balinaların yüzerken kullandıkları sistem ile ultrasonun çalışma prensibi benzerdir. 

Ultrason cihazı; Prob, işleme ünitesi ve çıktı ünitelerinden oluşur. Prob; işlem sırasında doktorun hastanın vücudunda gezdirdiği aparata verilen isimdir. Bu aparat ile cilt arasında hava kalması görüntüyü bozacağı için, jel kullanılarak işlem yapılaır. Prob içinde, elektrik akımı uygulandığında yüksek frekanslı ses üreten kristaller mevcuttur. Üretilen ses dalgaları doku içinde ilerleyip  bir kısmı  doku içinde emilirken bir kısmı tekrar proba geri döner. Bu geri dönüş ve emilme , dokunun yapısına bağlı gelişen bir durumdur. Geri dönen dalgalar, prob içinde bulunan kristaller tarafından algılanır.  Bu defa ilk işlemin tersi gerçekleşir.  Yansıyan ses dalgalarının kristal üzerinde oluşturduğu basınç elektrik akımına dönüştürülür. İşleme  ünitesi bazı yazılımlar kullanarak bu akımdan görüntü oluşturur. Oluşan görüntü çıktı ünitesinin bileşeni olan ekranda gerçek zamanlı değerlendirilir veya termal bir yazıcıyla kayıt altına alınır.

Ultrason cihazında x ışını olmadığından radyasyon içermez. Hamile kadınlar ve emzirenler de dahil olmak üzere tüm hastalarda güvenli bir şekilde kullanılabilir. İstenilen sıklıkda ultrason yapılabilir.

 

Ultrasonun Rutinde En Sık Kullanım Alanları:

-Boyun Ultrasonu

-Meme Ultrasonu

-Tiroid Ultrasonu

-Üst Batın (abdomen, abdominal) Ultrasonu

-Alt Batın Ultrasonu

-Tüm Batın Ultrasonu

-Biyopsi işlemleri (biyopsiye rehberlik amacıyla)

 

Renkli Doppler

Ultrasonografinin farklı bir yöntemidir. Çalışma prensibi aynıdır. Yine ses dalgalarını kullanarak görüntü elde eder ve radyasyon içermez. Daha çok vücuttaki damarsal yapıları değerlendirmede kullanılır. Damar içindeki akımın yönünü, miktarını, formunu belirler. Damar içi tıkanıklık incelemesinde ve bu tıkanıklıkların oranını belirlemede ilk başvurulan yöntemdir. Ayrıca vücutta saptanan bir kitlenin iyi huylu-kötü huylu analizinde kullanılır.

 

Renkli Doppler Ultrasonun Rutinde En Sık Kullanım Alanları:

-Karotis ve Vertebral Arterler Doppler (Boyun damarları)

-Alt Ekstremite Arteriel Sistem Doppler (Bacak damarları)

-Alt Ekstremite Venöz Sistem Doppler

-Üst Ekstermite Arteriel Sistem Doppler (Kol damarları)

-Üst Ekstremite Venöz Sistem Doppler

-Obstetrik Doppler (Gebelik)

-Penil Doppler

 


 

Etiketler: ultrason, ultrasonografi, boyun ultrasonu, meme ultrasonu, tiroid ultrasonu, biyopsi, renkli doppler ultrason.